Wyższe podatki lokalne dla firm w 2015 r.

Data: 30-12-2014 r.

Firmy zapłacą wyższe podatki od nieruchomości czy środków transportu, jeżeli rady gmin (miejskie) do końca roku uchwalą nowe stawki podatków lokalnych. Minister Finansów już zwaloryzował o wskaźnik inflacji maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, które mają obowiązywać w 2015 roku.

Wysokość podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych jest ustalana przez właściwe rady gmin (miejskie) na dany rok podatkowy. Ale stawki tych podatków nie mogą przekroczyć górnych granic określanych przez Ministra Finansów. Stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W odniesieniu do podatków za 2015 rok zastosowanie znajdzie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, maksymalna kwota podatku od nieruchomości może wynosić 0,90 zł od 1 m2 powierzchni gruntu. Natomiast górna granica stawki kwotowej podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W 2015 roku maksymalne stawki podatku od środków transportu wynoszą:

  • od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 821,45 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1370,38 zł;

c) powyżej 9 ton – 1644,45 zł;

  •    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3138,07 zł;
  •    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1918,50 zł;
  • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2425,51 zł;

b) powyżej 36 ton – 3138,07 zł;

  • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1644,45 zł;
  • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1918,50 zł;

b) powyżej 36 ton – 2425,51 zł;

  •    7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1918,50 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2425,51 zł.

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36279 )
Array ( [docId] => 36279 )