Zawieszonego biegu przedawnienia nie można przerwać

Data: 10-07-2013 r.

Obecnie obowiązujące przepisy, choć nie zawierają jednoznacznego zakazu, nie dopuszczają możliwości przerwania biegu przedawnienia w okresie jego zawieszenia na skutek wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 70 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej tj. ogłoszenia upadłości lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.

Przyjęta regulacja jest racjonalna, ponieważ skoro termin w okresie zawieszenia nie biegnie to nie można go przerwać w wyniku ogłoszenia upadłości lub zastosowania środka egzekucyjnego.

Jednak według założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, przepisy te należy zmienić, ponieważ sytuacje określone w art. 70 § 3i 4 ustawy Ordynacja podatkowa powinny skutkować przerwaniem biegu terminu przedawnienia i rozpoczęciem jego biegu na nowo. Jako argument za wprowadzeniem zmiany zostało podane, że kumulacja w jednym momencie zdarzeń, których wystąpienie powinno oddzielnie skutkować wydłużeniem biegu terminu przedawnienia i przerwaniem go, nie może niweczyć jednego z tych skutków.

 

Tak więc proponowane zmiany, to w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w art. 70 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w okresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wprowadzenie możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia. Przy proponowanym rozwiązaniu, bieg terminu przedawnienia rozpoczynałby się na nowo po jego zawieszeniu.

Postulowaną zmianą jest również, aby w sytuacji zbiegu zawiedzeń biegu terminu przedawnienia, biegło ono dalej po ustaniu ostatniego zawieszenia.

Według Rządowego Centrum Legislacji zmiany takie są niezgodne z polskim systemem prawa i ukształtowanymi na gruncie przepisów wszystkich gałęzi prawa zasadami rozumienia instytucji przedawnienia, zawieszenia oraz przerwania jego biegu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że bieg terminu przedawnienia, który uległ zawieszeniu, nie może być w tym czasie zawieszony z innej przyczyny lub przerwany ponieważ nie biegnie.


Źródło
: projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r. oraz uwag Rządowego Centrum Legislacji.Katarzyna Brzozowska,
ekspert podatkowy
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30810 )
Array ( [docId] => 30810 )