Zmiany w ustawach podatkowych – mniej obowiązków dokumentacyjnych

Autor: Jakub Rychlik
Data: 09-07-2015 r.

Ministerstwo Finansów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wprowadziło zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. zmiany dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Główne zmiany, jakie mają nastąpić w ustawach o podatkach dochodowych dotyczą opodatkowania odsetek, zwolnienia przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz sporządzania dokumentacji podatkowych.

 

Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte będą te transakcje, których wartość przekracza rocznie co najmniej 50.000 euro. We wcześniejszym projekcie tego zapisu nie przewidziano, co oznaczało, że nawet drobne transakcje należało dokumentować. We wcześniejszym projekcie nałożono na podatników obowiązek zawarcia analizy danych porównawczych w stosunku do warunków realizacji dokumentowanej transakcji. Jednak nie dla każdej transakcji jest możliwość uzyskania tego rodzaju danych.

Resort finansów zdecydował, że w przypadku ich braku, podatnicy będą sporządzali opis zgodności warunków transakcji z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Kolejna modyfikacja polega na tym, że z 20% do 25% wzrosła wysokość udziału w kapitale innego podmiotu, by można było mówić o istnieniu powiązania.

Głównym celem projektu jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do – wprowadzonych w 2014 r. i 2015 r. – zmian w prawie Unii Europejskiej, w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz w zakresie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych.

Zmiany wprowadzają również wspólne dla krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37498 )
Array ( [docId] => 37498 )