Cash pooling, a podatek od czynności cywilnprawnych

Kategoria: PCC
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-06-2012 r.

Cash pooling to forma zarządzania finansami stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób. Cash pooling polega na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych jednostek (rachunków uczestników) - na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny, docelowy) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą.

Za swoje usługi bank otrzymuje prowizję bądź inną formę wynagrodzenia, natomiast spółki wykazujące nadwyżki finansowe otrzymują od banku wynagrodzenie (w formie odsetek) z tytułu postawienia do dyspozycji banków tych środków.

Organy podatkowe zgodnie twierdzą, że umowy cash poolingu nie są obciążone PCC. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia czynności, które są tym podatkiem objęte. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają temu podatkowi. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy pożyczki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nie podlegają podatkowi czynności niezawierające elementów przedmiotowo istotnych umowy pożyczki.

Konstrukcja cash pooling, stanowiąca sposób gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących podmiotów, zawiera w sobie pewne elementy umowy pożyczki, jednakże nie wyczerpuje istotnych jej elementów. Ponieważ umowa o cash poolingu nie została wymieniona w tym katalogu, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/436-54/07-4/MZ z dnia 14 listopada 2007 r., w którym możemy przeczytać:

„(…)zawarcie umowy dotyczącej usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową cash pooling nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30816 )
Array ( [docId] => 30816 )

Array ( [docId] => 30816 )