Limity pożyczek od rodziny zwolnione z PCC

Kategoria: PCC
Data: 30-11-2012 r.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy pożyczki i ciąży na biorącym pożyczkę. Stawka podatku wynosi 2%. W ramach najbliższej rodziny są jednak limity zwolnione z PCC.

Zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między podmiotami innymi niż osoby zaliczone do I grupy podatkowej według przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty:

 • 5.000 zł od jednego podmiotu,
 • 25.000 zł od wielu podmiotów,

w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Limit pożyczki od rodziny

Do wspomnianej I grupy podatkowej zalicza się:

 • małżonka (obecnego, nie byłych),
 • zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierba,
 • ojczyma,
 • macochę
 • teściów
 • zięcia
 • synową.

 

Przykład

Pożyczka została zaciągnięta 20 stycznia 2012 r. Jeżeli wcześniej pożyczkobiorca nie zaciągał żadnych pożyczek, to okres kolejnych trzech kalendarzowych będzie obejmował lata 2012-2014. Jeżeli pożyczkobiorca wcześniej zaciągał pożyczki, to dla wyliczenia wysokości limitu należy brać pod uwagę pożyczki zaciągnięte w 2010 r. oraz w 2011 r. Jeżeli łącznie z kwotami pożyczek zaciągniętych w tych latach nastąpi przekroczenie limitu 5.000 zł w odniesieniu do jednego pożyczkodawcy albo 25.000 zł w odniesieniu do wszystkich pożyczkodawców, to zawarta umowa pożyczki nie będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy pamiętać, że jeżeli pożyczkodawca jest podatnikiem VAT z tytułu zawartej umowy pożyczki, to nie podlega ona w ogóle podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Może być tak w sytuacji, gdy faktycznym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej pożyczkodawcy jest udzielanie pożyczek.

Podstawa prawna:

 • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 2 pkt 4, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 7, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 pkt 10 lit. d ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649) - upcc.

Autor: Jakub Rychlik

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30824 )
Array ( [docId] => 30824 )