Możliwa jest konwersja wierzytelności na nowe udziały spółki

Kategoria: PCC
Data: 04-03-2013 r.

Jednym ze sposobów na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może być przekwalifikowanie wcześniej udzielonych pożyczek na kapitał podstawowy. Co ważne, nie jest wymagane aby konwersja ta dotyczyła jednocześnie wszystkich wspólników.

Zamiana pożyczki na kapitał udziałowy ma dwojaki charakter – z jednej strony stanowi konwersja wierzytelności na udziały (z punktu widzenia wspólnika) z drugiej – konwersję długu na kapitał zakładowy (z punktu widzenia spółki). Zamiana ta powoduje po stronie wierzyciela zatem wygaśnięcie długu z tytułu pożyczki i nabycie udziałów, a po stronie spółki umorzenie długu w zamian za wydanie udziałów.

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 marca 1993 r., III CZP 2/93, wskazał, że konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy to z punktu widzenia prawnego potrącenie umowne (art. 498 kc). Należy zaznaczyć, że możliwe jest również zastosowanie prawnej konstrukcji zwolnienia z długu (art. 508 kc), tę metodę stosuje się jednak raczej w przypadku wierzytelności o charakterze niepieniężnym.

Nie ma zatem obowiązku, aby wszyscy wspólnicy, poza chcącym dokonać potrącenia, musieli dokonać wpłat na kapitał zakładowy. Wystarczającym jest, że pożyczkodawca na mocy umowy konwersji obejmie nowe udziały w zamian za przekazaną na kapitał zakładowy pożyczkę. Oczywiście zmianie ulegną wówczas proporcje, w jakich wspólnicy są właścicielami spółki.

 

Treścią umowy konwersji jest umorzenie wierzytelności spółki w zamian za udziały. Wierzyciel przystępuje do Spółki w charakterze wspólnika (wymaga to, obok sporządzenia umowy, również notarialnych oświadczeń o przystąpieniu do spółki i oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale). Najpraktyczniej zatem jest sporządzić umowę konwersji w formie aktu notarialnego (art. 258 i 259 ksh).

Podstawa prawna:

  • art. 498 i 508 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • art. 258 i 259 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30832 )
Array ( [docId] => 30832 )