Podatek od czynności cywilnoprawnej poza granicami Polski

Kategoria: PCC
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

W przypadku zakupu samochodów czy innych rzeczy poza granicami kraju podatnicy mają niezwykle często wątpliwości czy powinni odprowadzić od dokonanej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Jak widać o tym, czy czynność podlega opodatkowaniu pcc, decyduje miejsce dokonania tej czynności i miejsce położenia rzeczy będącej przedmiotem transakcji. W sytuacji gdy zawarcie umowy sprzedaży miało miejsce poza granicami Polski i przedmiot umowy również znajdował się również poza granicami nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest m.in. informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 8 marca 2006 r., nr ZP/436-4/06, wydana przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w której możemy przeczytać:

(…) podatkowi podlegają objęte zakresem przedmiotowym ustawy czynności, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie dla opodatkowania w Polsce nie jest istotne obywatelstwo stron konkretnej umowy ani ich miejsce zamieszkania. Ponadto, podatkowi podlegać będą czynności wskazane w ustawie, nawet jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jeśli spełnione zostały łącznie dwie przesłanki: gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski oraz gdy objęta zakresem przedmiotowym ustawy czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż umowa sprzedaży agregatu prądotwórczego z dnia 1.09.2005 r. została zawarta na terytorium Austrii, skąd w listopadzie 2005 r. przedmiotowe urządzenie przywieziono do Polski. Zatem nie zostały tutaj spełnione przesłanki, o których mowa w art. 1 ust. 4 przywoływanej ustawy, aby zawartą umowę sprzedaży urządzenia opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych (…)”

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30815 )
Array ( [docId] => 30815 )

Array ( [docId] => 30815 )