Akcjonariusz zapłaci PIT w dniu wypłaty dywidendy

Kategoria: PIT
Data: 27-05-2013 r.

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą jest dzień wypłaty dywidendy – orzekł NSA w składzie siedmiu w uchwale z 20 maja 2013 r.

Przedmiotem uchwały NSA było rozstrzygnięcie, czy akcjonariusz będący osobą fizyczną zapłaci PIT w dniu wypłaty dywidendy.

Osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy – orzekł NSA.

Sąd zwrócił uwagę, że przyjęte stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie NSA (np. wyroki: 19 grudnia 2011 r., II FSK 901/10 i II FSK 902/10; z 26 kwietnia 2012 r., II FSK 107/10).

Co istotne, stanowisko NSA jest odmienne od tego, jakie zawarte jest w interpretacji ogólnej ministra finansów. Zgodnie z nią obowiązek zapłaty zaliczki na PIT powstaje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy (pismo z 11 maja 2012 r., DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

 

Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wyjaśnił, że w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje zysk ze spółki tylko wtedy, gdy komplementariusze podejmą uchwałę o jego podziale. Z tą chwilą, a więc dopiero po spełnieniu określonych w Kodeksie spółek handlowych przesłanek, akcjonariusz nabywa wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy). Wierzytelność ta jest skonkretyzowana przedmiotowo oraz podmiotowo i od momentu powstania przyjmuje postać roszczenia o wypłatę dywidendy. Oznacza to, że akcjonariusz zapłaci PIT w dniu wypłaty dywidendy.

Źródło: Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 20 maja 2013 r., II FPS 6/12.

Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31025 )
Array ( [docId] => 31025 )