Amortyzacja ogródka piwnego zależy od własności gruntu

Kategoria: PIT
Data: 20-05-2013 r.

Sposób amortyzacji jest uzależniony od tego, czy właściciel ogródka piwnego jest jednocześnie właścicielem gruntu, na którym jest on usytuowany – w takim przypadku obowiązek amortyzacji powstaje jedynie wtedy gdy przewidywany okres jego wykorzystywania w działalności jest dłuższy niż rok.

Jeśli przedsiębiorca w ramach posiadanego ogródka piwnego wytworzył budynki lub budowle a jest jednocześnie właścicielem gruntu, to ma obowiązek ich amortyzowania jedynie wówczas, gdy przewiduje ich wykorzystywanie w działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok. Natomiast w przypadku gdy jest użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem czy dzierżawcą, budynki i budowle wchodzące w skład ogródka amortyzuje niezależnie od przewidywalnego okresu ich wykorzystywania. Konieczne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji danego środka trwałego. Należy więc ustalić, czy dany obiekt można uznać za odrębny środek trwały, tj. za budynek lub budowlę.

Obiekty pomocnicze nie zawsze wchodzą w skład budynku

W skład budynku jako pojedynczego obiektu inwentarzowego wlicza się obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek (np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie). Reguła ta ma zastosowanie wówczas, gdy dany obiekt jest powiązany tylko z jednym budynkiem. W przypadku gdy pozostaje w związku z wieloma budynkami, stanowi odrębny środek trwały.

Jeśli zatem altany ogrodowe oraz toalety okażą się być budynkami, wówczas ogrodzenie ogródka piwnego, które nie jest obiektem pomocniczym tylko jednego z nich będzie stanowiło odrębny środek trwały, zaliczony do grupy 291 KŚT Pozostałe obiekty inżynierii lądowej gdzie indziej niesklasyfikowane. W takim przypadku należy stosować roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5%.

Wysokość odpisu amortyzacyjnego zależy od okresu wykorzystywania środka trwałego

Dokonując odpisów amortyzacyjnych od poszczególnych środków trwałych składających się na ogródek piwny należy pamiętać o czasie, w ciągu którego są one wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Ma to znaczenie dla wyliczenia wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sezonowo wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31015 )
Array ( [docId] => 31015 )