Wydatki za przejazd taksówką w delegacji mogą być zwrócone

Kategoria: PIT
Data: 14-05-2013 r.

Wydatki ponoszone przez pracownika na przejazdy komunikacją miejscową (np. taksówką) mogą być zwrócone albo w formie ryczałtu albo w kwocie faktycznie poniesionej, wynikającej z dokumentów.

Rozliczenia delegacji pracowników można dokonywać według przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

Zgodnie z § 9 ust. 1 tego aktu, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, ryczałt ten nie przysługuje, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

 

Zacytowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że rozliczając koszty dojazdów w danej podróży służbowej pracodawca, wypłaca pracownikowi kwotę równą ryczałtowi za każdą dobę podróży. Oczywiście ryczałt ten może zostać wypłacony, jeżeli pracownik faktycznie ponosił koszty dojazdu.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów przez pracownika, które wynikają z przedstawionych dokumentów. W takim przypadku pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kwotę faktycznie przez niego poniesioną na dojazdy komunikacją miejscową, która wynika z przedstawionych dokumentów.

Nie jest jednak możliwe zastosowanie obydwu sposobów rozliczenia wydatków poniesionych na przejazdy w ramach jednej podróży służbowej. Oznacza to, że jeśli pracownik otrzymuje ryczałt na przejazdy za każdą dobę w podróży służbowej, to nie przysługuje mu już zwrot za wydatki poniesione na przejazdy taksówką, a jeśli pracodawca zwraca pracownikowi faktycznie poniesione wydatki, to nie wypłaca mu zryczałtowanych kosztów przejazdu.

Z przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej nie wynika, by w ramach jednej podróży służbowej możliwe było rozliczenie części kosztów przejazdów ryczałtem, a części w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167)

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31013 )
Array ( [docId] => 31013 )

Array ( [docId] => 31013 )