Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej stanowi koszt przedsiębiorcy

Kategoria: PIT
Data: 08-05-2013 r.

Pracodawca jest zobowiązany do dostarczania pracownikowi nieodpłatnie odzieży roboczej spełniającej wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, lub gdy wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Za pranie tej odzieży przedsiębiorca często wypłaca pracownikom ekwiwalent.

Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Rodzaje odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania ustala pracodawca - po konsultacji kwestii dotyczących przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie zatrudnionemu pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz instruowanie pracowników o metodach posługiwania się tymi środkami. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest kosztem pośrednio związanym z przychodami i nie został ujęty w wykazie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czyli stanowi koszt w ujęciu podatku dochodowego.

Wypłacone pracownikom ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Przychód ten został jednak wyłączony z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla zwolnienia z oskładkowania nie ma znaczenia czy ekwiwalent jest wypłacany za pranie odzieży roboczej przekazanej pracownikowi przez pracodawcę, czy odzieży stanowiącej własność pracownika. Jest on także wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31007 )
Array ( [docId] => 31007 )