Amortyzacja samochodów ciężarowych rozbieżne interpretacje fiskusa

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 17-05-2015 r.

Samochody ciężarowe mogą być jednorazowo amortyzowane, jednakże wśród organów podatkowych istnieją rozbieżne stanowiska, co do możliwości amortyzowania samochodów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

Ta rozbieżność powoduje, że powstaje ryzyko podatkowe w postaci potencjalnej możliwości podważenia zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu amortyzacyjnego w pełnej wysokości. Aby wyeliminować to ryzyko można wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w tym zakresie.

 

Zgodnie z ustawą o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Powyżej zacytowany przepis stanowi podstawę prawną dla możliwości zaliczenia do środków trwałych zakupionych składników majątkowych. Z jego treści nie wynika, by podatnik miał obowiązek wyłącznego wykorzystywania środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej, by mógł wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże organy podatkowe w 2013 r. wydały interpretacje, w których odmówiły podatnikom prawa zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów, jeśli samochód jest jednocześnie wykorzystywany do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych.

Natomiast od 2014 r. organy podatkowe zmieniły swoje zdanie i pojawiły się interpretacje, w których dopuszczono możliwość amortyzowania samochód, które wykorzystywane są nie tylko do działalności gospodarczej, ale i w celach osobistych. Naliczone zaś odpisy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w pełnej wysokości.

Jak widać  organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w kwestii amortyzowania samochodów, których wykorzystanie jest mieszane. Wprowadzenie samochodu wykorzystywanego w działalności mieszanej wiąże się z poniesieniem ryzyka, gdyż jeśli w swojej interpretacji minister finansów rozstrzygnąłby, iż nie ma możliwości amortyzowania takich pojazdów, to wówczas należy uznać, iż doszło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów. W celu wyeliminowania ryzyka można wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37202 )
Array ( [docId] => 37202 )