Nie zawsze udział w konferencji trzeba opodatkować

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 07-05-2015 r.

Świadczenie na rzecz pracownika w postaci opłacenia udziału w konferencji będzie przychodem tej osoby ze stosunku pracy. Jeżeli jednak tematyka konferencji jest związana z wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych, to wartość tego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownik, który za zgodą pracodawcy wziął udział w konferencji, osiągnął tym samym przychód z tytułu bezpłatnego uczestnictwa w konferencji, sfinansowanego przez zakład pracy, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT. W myśl tego przepisu za przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość nieodpłatnych świadczeń.

 

Jednak przy spełnieniu określonych przepisami warunków przychód ten może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu podlega wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego).

Odrębnymi przepisami, o których mowa są przede wszystkim regulacje art. 1031-art. 1036 Kodeksu pracy. Wynika z nich m.in., że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 kp). Przy czym pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, np. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 kp).

Jeśli zatem udział w konferencji spełnia kryteria „podnoszenia kwalifikacji zawodowych” przez pracownika, to wartość omawianego świadczenia w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa (w tym dotyczących noclegu w hotelu, wyżywienia i wykładu) będzie zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. pkt 90 ustawy o PIT. Tak będzie pod warunkiem, że między tematyką konferencji a wykonywaną przez pracownika pracą istnieje bezpośredni związek rozumiany w ten sposób, że wiedza uzyskana przez tę osobę w wyniku uczestnictwa w konferencji zwiększy efektywność jej pracy.

Jeśli jednak udział pracownika w konferencji nie miałby bezpośredniego związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych, to wartość takiego świadczenia stanowiłaby dla niego przychód ze stosunku pracy opodatkowany PIT. W konsekwencji pracodawca jako płatnik miałby obowiązek doliczenia wartości tego świadczenia do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy, które ta osoba osiągnęła w danym miesiącu i od łącznej ich kwoty pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37096 )
Array ( [docId] => 37096 )