Carpooling generuje przychód

Kategoria: PIT
Data: 08-07-2013 r.

Oferowanie przejazdów w ramach wolnych miejsc w samochodach (tzw. carpooling) to usługa odpłatna. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł. Usługa ta może podlegać również opodatkowaniu VAT.

Osoba fizyczna dokonująca odpłatnego przewozu osób osiąga z tego tytułu przychód (tzw. carpooling), który trzeba zakwalifikować do konkretnego źródła. Jeżeli przewóz odbywa się samochodem prywatnym, należy go zakwalifikować jako uzyskany z innych źródeł. Nie można bowiem mówić o wynajmie, gdyż istotą usługi jest przewóz. Carpooling nie jest również działalnością wykonywaną osobiście, ponieważ nie mieści się w wyliczeniu zawartym w art. 13 ustawy o PIT. Jeśli natomiast podatnik korzysta z samochodu wykorzystywanego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, powinien rozpoznać przychód z tej działalności.


Problem powstaje wówczas gdy przewozu (tzw. carpooling) dokona pracownik, bez wiedzy pracodawcy, wykorzystując w tym celu samochód służbowy. Nie uzyska on bowiem przychodu ze stosunku pracy, gdyż nie otrzyma go od swojego pracodawcy. Z kolei pracodawca również nie otrzyma przychodu, gdyż pracownik zatrzyma go dla siebie. W tej sytuacji również najbardziej adekwatny będzie przychód z innych źródeł.

Na gruncie VAT jest to z pewnością usługa, jako świadczenie inne niż dostawa towaru. Usługa ta podlega opodatkowaniu jedynie wówczas gdy jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

koszty uzyskania przychodu, przewóz na potrzeby własne, samochód służbowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31034 )
Array ( [docId] => 31034 )