Czy działalność rolnicza podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kategoria: PIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 11-10-2012 r.

W odróżnieniu od działów specjalnych produkcji rolnej, działalność rolnicza nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Upewnij się więc, co – zgodnie z ustawą o PIT – zaliczamy do działalności rolniczej, a co do działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalność rolnicza

Działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.

Działalnością rolniczą jest również produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb.

Do działalności rolniczej zaliczamy również działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 • miesiąc - w przypadku roślin,
 • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

 

Działy specjalne produkcji rolnej

Do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczamy:

 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
 • uprawy grzybów i ich grzybni,
 • uprawy roślin „in vitro”,
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu,
 • hodowla oraz chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników,
 • prowadzenie pasiek,
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30892 )
Array ( [docId] => 30892 )

Array ( [docId] => 30892 )