Czy wydatki na media można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności

Kategoria: PIT
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 03-04-2019 r.


Dyrektor KIS wypowiedział się ostatnio odnośnie tego, czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej?

Problem podatnika

 Przedsiębiorca handluje lokalami mieszkalnymi z rynku wtórnego. Z uwagi na stan techniczny lokali podatnik ponosi koszty ich remontu. W okresie od zakupu do daty faktycznej sprzedaży podatnik ponosi koszty eksploatacji: czynsz, energię, c.o., wodę, ścieki, śmieci itp. Koszty te księguje jako koszty zakupu towaru handlowego. Czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży od momentu ich zakupu do czasu ich sprzedaży można księgować do kosztów bieżących prowadzonej działalności?

Wyjaśnienie organu podatkowego

 

Tak, koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży od momentu ich zakupu do czasu ich sprzedaży przedsiębiorca może księgować do kosztów bieżących prowadzonej działalności, o ile wydatki te zostaną faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane.

Komentarz eksperta        

Pojęciem kosztów uzyskania przychodów zostały zatem objęte te wydatki poniesione przez podatnika, które mogą wpłynąć na osiągnięty przez niego dochód podatkowy. Ustawodawca określił cechy, jakie poniesione koszty muszą posiadać, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Z tego względu koszt poniesiony przez podatnika może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli spełnia następujące przesłanki:

1) służy osiągnięciu przychodu, czyli został poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz

2) nie został wymieniony przez ustawodawcę w katalogu kosztów wyłączonych przez niego spośród kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów mogą mieć charakter pośredni lub bezpośredni – te bezpośrednie przekładają się wprost na uzyskanie przychodu, a pośrednie są ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów.

Aby istniała możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, konieczne jest rzeczywiste, a więc obiektywne, zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Nie jest zatem wystarczające subiektywne przekonanie podatnika, że dokonał zakupu od podmiotu wpisanego na fakturze jako sprzedawca. Faktury muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje -  ich wystawca musi być dostawcą towarów w nich wymienionych (por. wyrok WSA w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 841/17).


Skutki podatkowe dla podatnika

  • Wydatki związane z eksploatacją lokali mieszkalnych, takie jak m.in. czynsz, woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna, gaz, c.o., koszty remontów wspólnot mieszkaniowych, ponoszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej po ich zakupie, a przed ich dalszą sprzedażą, jako wydatki niewpływające na ulepszenie przedmiotowych lokali (niezwiększające ich wartości), służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów. 
  • Stanowią zatem koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
  • Podatnik może takie koszty zaksięgować do kosztów bieżących prowadzonej działalności, jeśli wydatki te zostaną faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0113-KDIPT2-1.4011.519.2018.3.BO     

 

 

Emilia Bartkowiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40981 )
Array ( [docId] => 40981 )