Czym skutkuje zmiana interpretacji podatkowej przez ministra

Kategoria: PIT
Autor: Samir Kayyali
Data: 14-09-2015 r.

Minister finansów może zmieniać interpretacje indywidualne odnoszące się nie tylko do imprez firmowych, ale także możliwości skorzystania przez pracowników z infrastruktury sportowej. Może się to wiązać z powstaniem nadpłaty podatkowej.

Minister finansów nie zawsze i nie w pełni respektuje orzeczenia sądów administracyjnych lub Trybunału Konstytucyjnego, gdy są one korzystne dla podatników. Często również dąży do szybkiej zmiany przepisów, by według ich znowelizowanego kształtu obowiązek podatkowy jednak się pojawiał. Jednak ostatnio minister finansów uchyla niekorzystne dla podatników interpretacje dotyczące nieodpłatnych świadczeń od pracodawców.

W interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2015 r., nr DD3.8222.2.303.2015.CRS organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i zgodził się z brakiem wystąpienia obowiązku podatkowego w sytuacji, w której podmiot gospodarczy w ramach swojego jubileuszu zorganizował imprezę okolicznościową opatrzoną cateringiem, oprawą muzyczną oraz rozdaniem okolicznościowych statuetek dla określonych beneficjentów.

Minister finansów uznał jednak, że pracownik odnosi pewne korzyści z tytułu wzięcia udziału w imprezie, ale na gruncie orzeczenia TK (K 7/13) nie sposób mówić o powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT po stronie pracownika.

Trybunał uznał bowiem, że tylko łączne spełnienie warunków może prowadzić do konieczności opodatkowania udziału w imprezie firmowej. A mianowicie:

  • pracownik korzysta ze świadczeń w pełni dobrowolnie,
  • otrzymuje realną korzyść majątkową w postaci wzrostu aktywów lub zaoszczędzenia wydatku,
  • korzyść ta jest wymierna, zindywidualizowana i przypisana precyzyjnie konkretnemu pracownikowi.

Zdaniem ministra finansów nie sposób w takiej sytuacji doszukać się łącznego spełnienia tych przesłanek, a tym samym opodatkowanie PIT nie wystąpi.

Omawiane urzędowe zmiany interpretacji nie odnoszą się tylko do imprez firmowych. Również możliwość skorzystania z infrastruktury sportowej (basen, sale sportowe) w okolicznościach spełniających powyższe warunki nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT (zob. DD3.8222.2.265.2015.CRS).

W celu odzyskania nienależnie uiszczonego podatku pracodawca powinien skorygować składane do organu podatkowego i pracowników informacje podatkowe PIT-11 oraz PIT-4R. Również pracownik ma możliwość samodzielnego skorygowania rocznych deklaracji podatkowych składanych za lata ubiegłe. Nadpłata podatku powstanie w momencie skutecznego złożenia deklaracji korygującej. W praktyce organ podatkowy może w przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej trybach zweryfikować zasadność zwrotu podatku.

Samir Kayyali, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37961 )
Array ( [docId] => 37961 )