Kiedy pożyczka od pracodawcy stanowi przychód pracownika

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 24-09-2015 r.


Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek (kredytów), a zasady ich udzielania są stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników, to przekazanie pracownikowi takiej pożyczki na określony cel nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy także w sytuacji, gdy strony w umowie zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, bądź ustaliły odsetki niższe aniżeli stosowane przez instytucje bankowe.

Jeśli natomiast pożyczka ma charakter incydentalny, tj. udzielana jest na preferencyjnych warunkach tylko wybranym pracownikom, to z tytułu jej otrzymania (jako świadczenia nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego) u pożyczkobiorcy powstanie przychód ze stosunku pracy.

W takich przypadkach (tj. w razie udzielenia pożyczki mającej charakter incydentalny) może więc powstać obowiązek ustalenia z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy. Przychód ten należy doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty ustalić dochód do opodatkowania oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu przepisów o PIT. W konsekwencji od kwoty udzielonej pożyczki pracodawca nie powinien naliczać składek ZUS (a także składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Wspomniany obowiązek wystąpi w sytuacji, gdy udzielenie pożyczki ze środków obrotowych będzie wiązało się ze świadczeniem na rzecz pracownika o charakterze nieodpłatnym albo częściowo odpłatnym. W takim przypadku, w związku z powstaniem z tego tytułu przychodu do celów PIT, od jego wartości pracodawca musiałby naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37799 )
Array ( [docId] => 37799 )