Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 19-06-2019 r.

Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.

Jaki był problem

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza. Podatnik uważał, że tak.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Przedsiębiorcy przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Organ podatkowy wyjaśnił, że aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, podróż musi:

  • być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów,
  • a wysokość musi mieścić się w granicach limitu określonego w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Organ podatkowy zwrócił uwagę na odmienny charakter regulacji w przypadku pracownika i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorcy, istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową powinno być ustalenie, czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z kosztów podatkowych są wyłączone wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS nr 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA

 

 

 

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41072 )
Array ( [docId] => 41072 )