Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT

Kategoria: PIT
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 19-06-2019 r.

Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.

Jaki był problem

Jednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, emeryci/renciści).

 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy dofinansowanie z ZFŚS świadczenia w formie wycieczki spowoduje po stronie uczestników wycieczki, tj. pracowników, emerytów/rencistów, powstanie przychodu opodatkowanego PIT, a po stronie pracodawcy powstanie obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Organ podatkowy uznał, że udział w wyjeździe integracyjnym dofinansowanym z ZFŚS nie skutkuje powstaniem  przychodu ze stosunku pracy lub z innych źródeł.

 

Komentarz eksperta

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Z kolei za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Skutki podatkowe wydanej interpretacji

Świadczenie w postaci dofinansowania wycieczki turystyczno-krajoznawczej, mającej na celu zarówno integrację jej uczestników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, jest adresowane do wszystkich (chętnych), nie można go przypisać zatem indywidualnie (poszczególnym uczestnikom).

Świadczenie to nie przynosi indywidualnemu uczestnikowi wymiernej korzyści i z tego względu nie stanowi dla niego przysporzenia majątkowego. Z uwagi na charakter takiego świadczenia, nie może ono spowodować powstania po stronie pracowników oraz emerytów i rencistów przychodu ze stosunku pracy (odpowiednio z innych źródeł).

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT3.4011.162.2019.1.SK


Emilia Bartkowiak 

Tagi: vat, podatki, pit

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41071 )
Array ( [docId] => 41071 )