Do końca lutego należy przekazać PIT-11 lub PIT-40 

Kategoria: PIT
Data: 01-01-2014 r.

Początek nowego roku podatkowego to także początek obowiązków związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym. Roczne rozliczenie podatku należy sporządzić na formularzu PIT-40. Do 28 lutego 2014 r. PIT-40 należy przekazać podatnikowi (m.in.pracownikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.  

W przypadku rozliczania nierezydentów PIT-40 przekazuje się urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania zagranicznych podatników. PIT-40 dla tych podatników należy przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu dla opodatkowania zagranicznych podatników, tj. m.in. naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub imienną informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu obowiązującego wzoru realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji.

Albo PIT-40, albo PIT-11

Obowiązek rozliczenia podatników mają następujący płatnicy:

  • pracodawcy określeni w art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne (inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną) określone w art. 33 ustawy o PIT,
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy (art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT),
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),
  • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym (art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT),
  • centra integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnych premii integracyjnych, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Może się zdarzyć, że podatnik rozliczony zeznaniem PIT-40 odnajdzie po dokonaniu tego rozliczenia np. otrzymaną w 2013 roku informację PIT-11. W takiej sytuacji płatnik, który go rozliczył, nie koryguje zeznania PIT-40. Podatnik sam składa wtedy zeznanie (PIT-36 lub PIT-37) i wykazuje w nim wszystkie dochody osiągnięte w 2013 roku oraz pobrane przez płatnika zaliczki na podatek.

Podatek dochodowy wynikający z obliczenia rocznego PIT-40 jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Informację tę na formularzu PIT-11płatnik powinien sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku nierezydentów płatnik przekazuje odpowiedni dokument urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. PIT-11 przekazuje się w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Za 2013 rok informację tę sporządza się i przekazuje do 28 lutego 2014 r., w tym roku będzie to piątek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33524 )
Array ( [docId] => 33524 )