Podatnik nie wlicza opłat za media do przychodów z najmu

Kategoria: PIT
Data: 23-12-2013 r.

Opłaty za wodę i prąd zapłacone przez najemcę nie stanowią przychodu z najmu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do przychodu można zaliczyć jedynie kwotę czynszu wynikającą z umowy.  

Opłaty za media ponoszone przez najemcę nie są przychodem osiąganym z najmu. Tak wynika z Interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011.

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, po za którą wynajmuje lokale użytkowe. Przychody z najmu są w całości opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W umowach zawartych z najemcami znajduje się zapis o ponoszeniu przez nich kosztów dotyczących opłat za wodę, prąd itp. Miesięczna płatność czynszu jest określona w odrębnym punkcie umowy, natomiast faktury za media są wystawiane na właściciela lokalu (podatnika). Podatnik wystawia najemcom faktury za czynsz oraz osobno refaktury za media.

Zdaniem podatnika opłaty za media, które ponoszą najemcy nie są elementem przychodu osiąganego z najmu, ponieważ z umowy najmu wynika, że najemca jest obowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie powodują bowiem przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Podatnik zwrócił się do organu skarbowego, który w swojej interpretacji uznał, że określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, natomiast wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu ponoszone przez najemcę nie są składnikami przychodu osiąganego z tego tytułu, jeśli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Refakturowanie określane praktyką, a nie przepisami

Organ podatkowy zaznaczył także, że pojęcie refakturowania nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, jednak zarówno przyjęta praktyka, jak i orzecznictwo, dopuszczają sytuacje, gdy koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę, mogą być w ramach umów przenoszone na faktycznego odbiorcę. Przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu, natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę, na podstawie refaktur, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r., IPTPB2/415-16/11-2/AK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33521 )
Array ( [docId] => 33521 )