Dodatkowe badanie okulistyczne jest dla pracownika przychodem

Kategoria: PIT
Data: 05-06-2014 r.

Pracownik, który ma ważne badanie okresowe, ale w związku z pogarszającym się wzrokiem poprosi pracodawcę o sfinansowanie nowych szkieł, musi liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku. Koszt takiej refundacji będzie bowiem dla niego przychodem podlegającym PIT.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. W przypadku jednak gdy osobie zatrudnionej pogorszy się wzrok, niektórzy pracodawcy decydują się na zakup nowych szkieł ze środków firmowych. Często wątpliwości dotyczą tego, czy koszty takiej refundacji stanowią przychód zatrudnionego. Urzędy skarbowe najczęściej uznają, że od takich dodatkowych świadczeń należy pobrać zaliczkę na PIT.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT zwolnieniu podlegają świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, w sytuacji, w której zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobom pracującym przy komputerach profilaktyczną opiekę zdrowotną. Szef musi zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze komputera.

W sytuacji, w której pracownicy zwrócą się do pracodawcy o przeprowadzenie badań wzroku pomiędzy badaniami okresowymi i lekarz zaleci stosowanie okularów lub szkieł kontaktowych, koszty tych badań poniesione przez szefa oraz refundacja okularów stanowi dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika podlegające opodatkowaniu PIT. W ocenie organów podatkowych takie świadczenie nie powinno podlegać zwolnieniu z podatku przewidzianemu w ustawie o PIT. W opinii izby skarbowej takich badań nie można uznać za badania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, ponieważ w momencie ich wykonywania pracownicy mają ważne badania lekarskie.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2014 r., nr IPTPB1/415-719/13-6/DS.

Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35075 )
Array ( [docId] => 35075 )