Bez podatku w przypadku szybkiego zbycia odziedziczonej nieruchomości

Kategoria: PIT
Data: 20-05-2014 r.

Nie powstanie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku zbycia przez podatnika swojej części odziedziczonej nieruchomości drugiemu spadkobiercy. Ważne jednak, by ekwiwalent pieniężny nie przekraczał wartości przysługującego podatnikowi udziału spadkowego.

Zdarza się, że w wyniku dziedziczenia, więcej niż jedna osoba otrzymuje w spadku nieruchomość (np. lokal mieszkalny). Może się zdarzyć, że jeden ze spadkobierców przejmuje całą nieruchomość wypłacając pozostałym spadkobiercom ekwiwalent pieniężny. Takie otrzymanie od jednego ze spadkobierców w wyniku działu spadku kwoty ekwiwalentnej do wartości posiadanego udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym przepisem źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego.

Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej, przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Aby nastąpiło zwolnienie z podatku PIT ze zbycia nieruchomości, spłata nie może przekroczyć przysługującego podatnikowi udziału spadkowego. Ponadto czynność prawna może zostać zawarta wyłącznie między spadkobiercami.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34944 )
Array ( [docId] => 34944 )

Array ( [docId] => 34944 )