Dofinansowanie szkolnej wyprawki jest zwolnione z PIT

Kategoria: PIT
Autor: Michał Jarosik
Data: 05-09-2014 r.

Wypłacona pracownikowi kwota ze środków ZFŚS na zakup artykułów szkolnych dla dziecka jest zwolniona z PIT. Wymogiem jest jedynie by pomoc została przyznana zgodnie z regulaminem funduszu oraz wymogami działalności socjalnej.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Wypłacone z fundusz świadczenia, w tym wyprawka szkolna, muszą spełniać wymogi określone w ustawie o ZFŚS, czyli ich przyznanie oraz wysokość powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który otrzymuje świadczenie.

Świadczenia spełniające takie wymogi są wyłączone z podstawy wymiaru składek w pełnej wysokości bez  względu na wysokość świadczeń,  jakie otrzymuje pracownik.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są również świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, a więc do wysokości 1093,93 zł - w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy.

Wśród pozycji wolnych od daniny podatkowej jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Pracodawca, który nie posiada zfśs lub mając go nie chce stosować kryteriów socjalnych indywidualnie wobec pracowników albo chce udzielić wsparcia na szkołę, ale regulamin zfśs nie przewiduje pomocy na ten cel, może sięgnąć po środki bieżące i z nich wypłacić zapomogę. Jednak taki gest oznacza powstanie u pracownika przychodu w pełni opodatkowanego

Michał Jarosik, Izabela Nowacka

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35709 )
Array ( [docId] => 35709 )