Korzyści z Karty Dużej Rodziny nie są przychodem

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 12-08-2014 r.

Urzędy gmin, które wystawiają mieszkańcom tzw. Karty Dużej Rodziny nie muszą wysyłać im formularzy PIT-8C. Zgodnie z interpretacją fiskusa, korzyści wynikające z posiadania karty nie generują przychodu, który mógłby zostać opodatkowany.

Karty Dużej Rodziny uprawniają w wielu miejscowościach m.in. do zniżek na bilety rodzinne do różnych instytucji kulturalnych i sportowych, jak baseny, kina, a także do przejazdów komunikacją miejską. Władze samorządowe nie zawsze jednak potrafią ocenić, czy rodziny objęte programem Karty Dużej Rodziny uzyskują przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i czy w związku z tym należy wystawiać im PIT-8C.

Minister finansów przypomniał, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • alimenty,
  • stypendia,
  • dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
  • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 oraz 17, a także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Świadczenia wynikające z uczestniczenia w programie Karta Dużej Rodziny nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2014 r., ITPB2/415-428/14/MU

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35492 )
Array ( [docId] => 35492 )

Array ( [docId] => 35492 )