Dopłaty do wypoczynku dla pracowników i członków ich rodzin

Kategoria: PIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 07-10-2014 r.

Dopłaty do wypoczynku dla pracowników i członków ich rodzin są przychodem ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu. Możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia, ale tylko do określonej kwoty - 380 zł w ciągu całego roku.

Zwolnieniem od podatku dochodowego objęta jest wartość otrzymywanych przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymywanych przez nich w tym zakresie świadczeń pieniężnych. Zwolnienie to ma zastosowanie do świadczeń w całości sfinansowanych m.in. ze środków ZFŚS.

 

W sytuacji, gdy firma chce sfinansować np. jednodniową wycieczkę dla dzieci pracowników i pokryć jej koszt ze środków ZFŚS, musi wziąć pod uwagę kilka istotnych zastrzeżeń. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, iż brak obowiązku pobierania zaliczek na podatek występuje tylko wtedy, gdy wartość dofinansowania nie przekracza 380 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, należy odprowadzić podatek od nadwyżki.

Warto przypomnieć, że wartość świadczeń uzyskanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w postaci dofinansowania wycieczki są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że dofinansowanie do wypoczynku pracownika lub jego rodziny (np. dzieci) dokonane ze środków ZFŚS, nie podlega oskładkowaniu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dofinansowania wycieczki ze środków obrotowych pracodawcy. W takiej sytuacji wartość dofinansowania stanowi podstawę wymiaru składek społecznych.

Bogdan Świąder

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35868 )
Array ( [docId] => 35868 )