Dowóz pracowników do pracy może nie być opodatkowany

Kategoria: PIT
Data: 21-10-2013 r.

Finansowanie przez pracodawcę kosztów dowozu pracowników do pracy, jak również z miejsca pracy, nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sad Administracyjny  we Wrocławiu w wyroku z 13 sierpnia 2013 r. (I SA/Wr 788/13).

WSA rozstrzygał sprawę podatnika który planuje prowadzić działalność produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), organizując jednocześnie transport dla zatrudnionych. Teren SSE jest rozległy, a fabryki znajdujące się na tym obszarze są usytuowane w znacznym oddaleniu od terenów mieszkalnych.

Z uwagi na planowane znaczne rozmiary działalności spółki oraz docelową dużą liczbę pracowników, mieszkają oni w promieniu ponad 50 kilometrów od firmy, w kilkunastu miejscowościach, o znacznie zróżnicowanej liczbie mieszkańców. W związku z czym, nie wszędzie transport publiczny jest/będzie dostosowany do potrzeb docelowo zatrudnionych w spółce mieszkańców, a w niektórych miejscach w ogóle nie istnieje.

Średnia dzienna liczba pracowników korzystających z transportu może wynosić ok. 1 500 osób. Dlatego też spółka planuje zawrzeć umowy z firmami zewnętrznymi, na dowozy pracownicze. Zgodnie z umową przejazdy odbywać się będą na trasach ustalonych przez spółkę, przy czym spółka zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmian w zakresie: przebiegu tras, rozkładu jazdy, przystanków, liczby i rodzaju autobusów, jak również częstotliwości kursów.

Wynagrodzenie za usługi transportowe ustalone będzie ryczałtowo w wysokości uzależnionej od wybranej trasy oraz wykonanych kursów. Stawki ryczałtowe nie będą w ogóle uzależnione od liczby pracowników korzystających z transportu. Jeśli chodzi o ustalenie zapotrzebowania na transport pracowniczy w danym dniu, to spółka stworzy wewnętrzną aplikację, związaną z korzystaniem z przewozów. Dzięki tej aplikacji każdorazowo i na każdej zmianie transport będzie organizowany na bieżąco, w zależności od potrzeb (czyli więcej niż raz dziennie). Przy czym nie jest planowane tworzenie imiennych list pracowników. Spółka nie wiedziała, czy w takim przypadku powstanie nieodpłatne świadczenie u pracowników, które trzeba opodatkować.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji (nr ILPB1/415-1095/12-2/TW) uznał, że wartość otrzymanego od pracodawcy świadczenia w zakresie przewozu pracownika do oraz z miejsca pracy, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. O powstaniu obowiązku podatkowego po stronie pracownika nie decyduje to, ile razy faktycznie skorzysta on z przewozu zorganizowanego przez zakład pracy (w ramach umowy z przewoźnikiem), ale sam fakt otrzymania od pracodawcy świadczenia w postaci możliwości korzystania z wykupionej u przewoźnika usługi. Pracownik otrzymuje bowiem konkretną korzyść finansową w postaci możliwości skorzystania z oferowanego przez pracodawcę transportu.

Tym samym pracownik otrzyma świadczenie, które spowoduje u niego przysporzenie w majątku, w postaci możliwości korzystania z usług, za które nie zapłaci. Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia otrzyma każdy pracownik, któremu spółka zapewni możliwość bezpłatnego dojazdu do oraz z miejsca pracy. Pracodawca doskonale wie, komu udziela tego świadczenia – w postaci dowozu do pracy, i z pracy. W tym stanie rzeczy ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników, tj. fakt, że spółka nie planuje tworzenia imiennych list pracowników, mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt oraz zakres obowiązku podatkowego.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Zdaniem sądu za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodem pracownika są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji w roku podatkowym pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem ustawa podatkowa w sposób wyraźny rozróżnia dwa sposoby zaistnienia przychodu, a mianowicie:

 1. pieniądze i wartości pieniężne ‒ stanowią przychód już w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika,
 2. świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia ‒ mogą być uznane za przychód jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika.

W konsekwencji w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Brak jest podstaw do stawiania znaku równości między otrzymaniem świadczenia a stworzeniem możliwości do skorzystania ze świadczenia. Zamiaru skorzystania przez pracownika z transportu zapewnionego przez pracodawcę nie należy utożsamiać z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia i stworzeniem po stronie pracownika wymiernej korzyści majątkowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31076 )
Array ( [docId] => 31076 )

Array ( [docId] => 31076 )