Nieodpłatne świadczenia pracownika są opodatkowane 

Kategoria: PIT
Data: 20-09-2013 r.

Do przychodów pracownika zalicza się wszystkie otrzymane świadczenia, w tym nieodpłatne, wynikające z zawartej umowy bądź mające związek z faktem wykonywania pracy. Przychodem jest każda forma przysporzenia majątkowego, także nieodpłatne świadczenia, które mogą mieć postać pieniężną (np. zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na dojazdy do pracy czy na wynajem mieszkania) lub formę usługi (gdy pracownikowi udostępnia się lokal mieszkalny lub możliwość skorzystania z hali sportowej czy basenu).  

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 
  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według powyższych zasad, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Jeżeli np. pracodawca opłaca pracownikowi wynajmowanie mieszkania, to bez względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest pracodawca, czy inny podmiot, udostępnienie jej pracownikowi podlega wycenie w wysokości czynszu, jaki opłacałby pracownik, gdyby to on był stroną umowy najmu. Przychód stanowią również pokryte przez pracodawcę pozostałe opłaty związane z korzystaniem z usług komunalnych oraz dostawą mediów. Przychód wycenia się według cen zakupu łącznie z VAT (zgodnie z wartościami wynikającymi z faktur, rachunków od dostawców), a powstaje on w miesiącu zapłaty należności przez pracodawcę.

Wszelkie ponoszone przez pracodawcę koszty bytowe, w tym czynsz najmu, media itp., będą stanowiły przychód dla zatrudnionego korzystającego nieodpłatnie z mieszkania. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że omawiane koszty są ponoszone w celu realizacji obowiązków służbowych podwładnego. Przychodem ze stosunku pracy jest także zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu opłat i czynszu, gdyby zatrudniony sam zorganizował sobie lokum, a pracodawca dokonywałby na jego rzecz świadczenia pieniężnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31071 )
Array ( [docId] => 31071 )