Przekazanie ubrań pracownikom a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Pracodawcy przekazują pracownikom ubrania, które mają być wykorzystywane podczas wykonywania pracy. Powstaje wówczas pytanie czy takie przekazanie należy opodatkować podatkiem VAT jako nieodpłatne świadczenie?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnościami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Opodatkowanie występuje zatem, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste pracownika,
  • podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

 

Dlatego też należy uznać, iż takie przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie z 28 czerwca 2011 r., nr IPTPP1/443-27/11-4/ALN, gdzie czytamy:

„(…)nieodpłatne przekazanie przez Gminę pracownikom wody do picia w czasie upałów lub odzieży roboczej, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa pracy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31238 )
Array ( [docId] => 31238 )