Firmowe auto używane do celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 28-11-2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r. ma zacząć obowiązywać ustawa o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie można opodatkować firmowy samochód używany do celów prywatnych ryczałtowo, a wiele regulacji podatkowych zostanie uproszczonych.

Głównym celem uchwalonych przez sejm przepisów jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej polegająca na uproszczeniu niektórych regulacji, redukcji niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących kontrowersje.

 

Ryczałtowy podatek przy korzystaniu z firmowego auta

  • 250 zł miesięcznie w przypadku używania samochodu o pojemności silnika do 1600 cm³ , co przy stawce 18% podatku oznacza 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku,
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika 1600 cm³, czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

Jeżeli osoba zatrudniona ze służbowego auta na użytek prywatny skorzysta tylko przez część miesiąca, wówczas wartość świadczenia będzie ustalona za każdy dzień korzystania z pojazdu w wysokości 1/30 tych kwot.

Zaliczki rejestrowane są na kasie

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią zatem przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast dla podatku od towarów i usług każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania, w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.

Takie rozbieżności sprawiają sporo kłopotów, ponieważ podatnik musi odrębnie rozliczać obrót kasowy dla celów VAT i podatku dochodowego.

Po zmianach podatnik będzie mógł wybrać inną formę rozliczania wpłat uzyskanych na poczet dostawy towarów i usług, które zostaną zrealizowane w okresach późniejszych. W takich sytuacjach za datę powstania przychodu będzie uważany dzień pobrania wpłaty.

Nowe przepisy zakładają zwolnienie z PIT wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez szefa dowozu do pracy transportem zbiorowym. Obecnie pracodawca, który zapewnia bezpłatny dowóz pracownika do zakładu pracy musi prowadzić ewidencję, aby ustalić przychód dla każdego zatrudnionego.

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36109 )
Array ( [docId] => 36109 )