Inspektor ZUS zakwestionował umowę o dzieło. Co z PIT-4R i PIT-11

Kategoria: PIT
Data: 16-03-2017 r.

U przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę z ZUS z lat 2013-2016. W trakcie kontroli inspektor zakwestionował jedną z umów o dzieło z roku 2013 uznając ją za umowę zlecenie. Przedsiębiorca musi teraz zgłosić tą osobę do ubezpieczeń zdrowotnych (ubezpieczenia społeczne posiada z innego tytułu). Skorygować raporty rozliczeniowe za okres, za który zleceniobiorca pobierał wynagrodzenie i uiścić należne składki. Czy za rok 2013 powinien dokonać korekty PIT-4R i PIT-11? Czy zleceniobiorcy za 2016 r. należy wykazać wartość tego przychodu jako inne przychody w PIT-11?

Zleceniodawca nie sporządza korekty informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT–11, ani deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT–4R. Podobnie wykonawca zlecenia nie dokonuje w tym przypadku żadnych korekt za lata poprzednie.

Zarówno informacja PIT–11, jak też deklaracja PIT–4R dotyczą zaliczek pobranych (nie należnych). Dane w nich zawarte powinny zatem odzwierciedlać stan faktyczny. 

Płatnik podatku wykazuje w PIT–11 i PIT–4R faktycznie pobrane z dochodu podatnika zaliczki na podatek dochodowy, choćby nawet nie były należne. Korekty tych dokumentów dokonuje się wtedy, gdy wykazanie błędnych danych wynika z pomyłki (np. kwotę zryczałtowanego podatku płatnik umieścił w deklaracji PIT–4R, zamiast w deklaracji PIT–8AR).

Co się zaś tyczy rozliczeń z wykonawcą umowy o dzieło przekształconej na mocy decyzji ZUS w umowę zlecenie, to ich przebieg zależy od tego, czy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy zapłaconą za niego składkę zdrowotną. Jeżeli tak się stanie, będzie mógł równowartość 7,75% podstawy jej wymiaru odliczyć w swoim zeznaniu rocznym odzyskując w ten  sposób nadpłacony podatek. Z kolei w przypadku, gdy nie dokona zwrotu, to uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. 

W myśl najnowszych interpretacji organów skarbowych, przychód ten należy do przychodów z innych źródeł. Zatem, na płatniku nie ciąży obowiązek odprowadzenia od niego zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie wystawienia wykonawcy zlecenia informacji PIT–8C oraz przesłania jej do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Przedsiębiorca powinien zgłosić do ZUS osobę fizyczną, z którą zawarł umowę o dzieło, ale w wyniku kontroli przez ZUS została uznana za umowę zlecenia.
  • Podatnik nie ma obowiązku sporządzania korekty deklaracji PIT–11, ani PIT–4R.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40124 )
Array ( [docId] => 40124 )