Jak uniknąć błędów przy składaniu rocznego PIT

Kategoria: PIT
Data: 29-04-2017 r.

Wszystkim zdarzają się błędy popełniane w wypełnianiu dokumentów, często nawet nie mamy o nich pojęcia. Podobnie dzieje się podczas składania rocznego PITu. Najczęściej podstawą korekty rocznych PIT, są błędy formalne, które podatnicy popełniają poprzez zapominanie o podpisie swoim i małżonka, stosowanie nieaktualnych druków, podawanie adresu zameldowania lub składanie wspólnego rozliczenia nie posiadając wspólności majątkowej. W tym artykule pomagamy w tym, by uniknąć pomyłek przy składaniu PIT za 2016 rok.

Podatnicy, którzy ze swoim rozliczeniem rocznym czekają na ostatnią chwile, z pośpiechu lub zapomnienia, popełniają błędy, które skutkują późniejszą korektą złożonych formularzy lub powodują nieprawidłowości wykazanych wartości liczbowych. Z powodu zmieniających się przepisów podatkowych, corocznie obowiązują inne wersje formularzy PIT (opatrzone są odpowiednim indeksem na dole strony zeznania). Nieaktualne formularze powodują obowiązek korekty PIT, chociażby sam podatek był wyliczony prawidłowo.

Personalia

 

Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. W części B zeznania podatkowego należy wpisać adres zamieszkania odpowiadający stanowi rzeczywistemu w ostatnim dniu roku. Błędem jest umieszczanie adresu zameldowania. Urzędem skarbowym, do którego należy złożyć wypełniony PIT jest ten, który jest właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualizację danych, np. adresów dokonują na wniosku CEIDG-1 w tzw. jednym okienku prowadzonym w jednostkach samorządu terytorialnego. Podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami aktualizację adresu miejsca zamieszkania oraz konta bankowego składają na formularzu ZAP-3, który może być dołączony do zeznania PIT.

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe wywołuje skutki prawne tylko wtedy, gdy znajduje się na nim podpis podatnika oraz przy wspólnym rozliczeniu - małżonka.

Błędy w sumowaniu

Sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O, które są następnie odliczane w zeznaniach rocznych PIT-37 lub PIT-36, mogą przewyższać kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę zdrowotną. W takiej sytuacji nie wpisuje się pełnej kwoty odliczeń, a tylko kwotę nie przekraczającą należnego podatku. Kolejnym przypadkiem, gdy podatnicy popełniają błędy jest nieprawidłowe odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalno-rentowne. W formularzu PIT składki zdrowotne odliczane są od podatku, inaczej niż składki na ubezpieczenia społeczne - odliczane są od dochodu.

Wybór podarowania 1%

Jeżeli chcemy przekazać 1% swojego podatku, należy wykazane kwoty zaokrąglać do 10 groszy w dół oraz wpisywać numer KRS organizacji pożytku publicznego, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Informacje uzupełniające dotyczące tego zakresu, czyli cel szczegółowy 1 proc. nie musi być obowiązkowo wypełniana.

Podatnicy błędnie dokonują zaokrągleń zarówno podstawy opodatkowania jak i podatku. Zgodnie z przepisami obie kwoty należy zaokrąglić do pełnego złotego zgodnie z zasadą, że jeżeli liczba groszy jest niższa od pięćdziesięciu to należy je pominąć, a jeżeli równa lub wyższa to kwota zaokrąglana jest do pełnego złotego w górę.

Wspólne rozliczanie się współmałżonków

Wypełniając druk rocznego PIT wspólnie z małżonkiem nie należy mylić przyporządkowanych numerów NIP lub PESEL, wpisując je odwrotnie. Zdarza się też, że przy wspólnej deklaracji wpisywane są w innej kolejności dane męża i żony w porównaniu z kolejnością, jaka została ustalona na początku zeznania.

Błędem jest wspólne rozliczenie nowożeńców. Za nieprawidłowe zostanie uznane zeznanie PIT złożone przez nowożeńców. Małżonkowie nie mogą dokonywać wspólnego rozliczenie za pierwszy rok po ślubie, gdyż nie wystąpi warunek trwania związku przez cały rok. Błędne jest też złożenie zeznania, gdy ciągłość wspólności majątkowej małżeńskiej nie została zachowana przez rok - tj. nie trwała od samego początku roku podatkowego lub ustała w jego trakcie.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że odliczenia wspólnego nie można dokonać z małżonkiem, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana liniowo, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym. Wyjątkowo, razem mogą się rozliczyć, gdy następuje opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów, które osiągnięte zostają z najmu prywatnego.

Sprawdź też: 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40337 )
Array ( [docId] => 40337 )