Kiedy kary umowne mogą być kosztami

Kategoria: PIT
Data: 16-03-2017 r.

Właściciel jednoosobowej firmy rozliczający się na PKPiR zawarł umowę franczyzową, którą wypowiedział. Wobec powyższego franczyzodawca nałożył na podatnika karę. Sprawa ma swój finał w sądzie. Czy w przypadku przegrania sprawy podatnik będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu nałożoną przez franczyzodawcę karę oraz koszty z tytułu procesu?

Kary umowne niekiedy mogą być kosztami podatkowymi. Przepisy nie uznają za koszty podatkowe jedynie kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Wydatki na odszkodowanie czy karę umowną  mogą zatem stanowić koszt uzyskania przychodów, ich związek z przychodem może przejawiać się choćby w zaoszczędzeniu kwoty opłat franczyzowych, z punktu widzenia działalności nieracjonalnych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca  2014 r., II FSK 1728/12).

 

Również koszty związane z obroną (w tym przed sądem) przed takim roszczeniem franczyzodawcy będą mogły być kosztami podatkowymi. Konieczność poniesienia i zwrotu kosztów procesu stronie przeciwnej w wyniku przegranego sporu są konsekwencją ryzyka postępowania sądowego, a więc i ryzyka całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty te będą kosztami podatkowymi, gdyż postępowanie, którego rozpoczęcie miało na celu minimalizację obciążenia  zobowiązania finansowego bądź maksymalizację należnych płatności,  a tym samym zabezpieczenie majątku podatnika (podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 5 maja 2010 r.,IPPB3/423-135/10-2/GJ).

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatki na odszkodowanie czy karę umowną  do kosztów uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami.
  • Koszty związane z obroną w tym przed sądem również będą mogły być kosztami podatkowymi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40125 )
Array ( [docId] => 40125 )