Kopie PIT-11 i PIT-40 warto przechowywać 5 lat 

Kategoria: PIT
Data: 17-12-2013 r.

Płatnicy i inkasenci mają obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Najczęściej okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin pobrania lub przekazania podatku przez płatnika (inkasenta).  

Można się jednak spotkać ze stanowiskiem, że zasada, zgodnie z którą wspomniane dokumenty płatnicy powinni przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia swoich zobowiązań - nie dotyczy informacji PIT-11. Takie stanowisko opiera się m.in. na argumentach zaprezentowanych przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Gdańsku w piśmie z 7 lutego 2006 r. (nr WP/415-151/05). Zdaniem organu informacja PIT-11 nie ma związku z poborem podatku. Jest ona imienną informacją o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach przez płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych, której treść można odtworzyć na podstawie innych dokumentów, które płatnik ma obowiązek przechowywać”.

 

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że 5-letni okres przechowywania dokumentów związanych z poborem podatku nie dotyczy informacji PIT-11, skoro przepisy w ogóle nie obligują płatnika do ich posiadania. Płatnik ma bowiem obowiązek sporządzić taką informację (jeśli nie wystawia PIT-40) tylko w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich przekazuje podatnikowi, drugi zaś - do urzędu skarbowego.

W praktyce oprócz egzemplarzy przeznaczonych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego płatnicy najczęściej zachowują także kopię tej informacji na własne potrzeby. Jest to jednak podyktowane praktycznymi względami (np. dowodowymi), a nie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Mariusz Olech, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33517 )
Array ( [docId] => 33517 )

Array ( [docId] => 33517 )