Kwota zwrócona właścicielowi przez spółdzielnię nie podlega PIT

Kategoria: PIT
Data: 14-12-2013 r.

Kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej – nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem PIT.  

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych, właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu (np. na wymianę stolarki okiennej czy drzwi wejściowych) uzyskuje przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu - zdaniem sądów administracyjnych

Poglądu tego nie podzielają jednak sądy administracyjne, które uznają, że przedmiotowy zwrot wydatków jest obojętny podatkowo, gdyż w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy.

Zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu - zdaniem ministra finansów

W sprawie podatnika otrzymującego refundację od spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, przysługującego mu na podstawie spółdzielczego – lokatorskiego lub własnościowego – prawa do lokalu, minister finansów zajął stanowisko w interpretacji ogólnej z 17 marca 2009 r., DD3/033/33/KDJ/09/209.

Stwierdził w niej, że w takim przypadku zwrot wydatków nie stanowi przychodu podlegającego PIT. Interpretacja ta nie odnosi się jednak do sytuacji podatnika otrzymującego zwrot z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność.

Minister uznał, że fakt ponoszenia przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej może zobowiązywać także spółdzielnię mieszkaniową do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33512 )
Array ( [docId] => 33512 )

Array ( [docId] => 33512 )