Korzystanie z prywatnego telefonu bez PIT

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-07-2015 r.

Refundacja pieniężna wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia z PIT.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Niekiedy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma przekazuje pracownikom telefony komórkowe do wykonywania zadań służbowych. Czasami wprowadzane są zasady umożliwiające używanie prywatnych telefonów do celów służbowych. W telefonach pracowników montowane są karty SIM należące do firm. Takie rozwiązanie powoduje, że to przedsiębiorstwo ponosi koszty rozmów telefonicznych wykonywanych przez pracowników. Z tytułu udostępnienia prywatnego telefonu przez pracownika, może on np. otrzymywać refundację pieniężną, o z góry ustalonej wysokości.

Izba Skarbowa w Łodzi wyjaśniła, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika jest możliwy po spełnieniu łącznie kilku warunków. A mianowicie: ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, oznacza to, że musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania, narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika, narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Organ podatkowy wyjaśnił, że kwota ekwiwalentu wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz spółki korzysta ze zwolnienia. Przedsiębiorstwo jako płatnik, nie jest zobowiązane do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2015 r., nr IPTPB1/4511-153/15-4/MD

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37627 )
Array ( [docId] => 37627 )