Sprzedaż kilkunastu działek jest działalnością gospodarczą

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-07-2015 r.

Podatnik, który jednorazowo zamierza sprzedać kilkanaście działek jednemu nabywcy musi liczyć się z tym, że takie działanie zostanie uznane za działalność gospodarczą, a zyski ze sprzedaży trzeba będzie opodatkować. Nie ma znaczenia czy podatnik sprzedaje działki pojedynczym nabywcom, czy też jedna osoba zakupiła wszystkie działki. 

Niekiedy podatnicy inwestują w działki rolne z zamiarem wyodrębnienie z nich większej ilości działek z pozwoleniem na budowę, które można sprzedać. Trzeba się jednak liczyć, że tego rodzaju transakcje należy opodatkować.

W takiej właśnie sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Badał on sprawę podatnika, który chciał sprzedać jednemu nabywcy działki, będące jego własnością. Mężczyzna kupił wraz z żoną nieruchomość jako jedną działkę rolną, zamierzał wybudować domy dla siebie i dzieci. Teren ten objął plan miejscowy, przewidując na tym obszarze zabudowę mieszkaniową. Wnioskodawca uzyskał podział nieruchomości na 17 działek, a następnie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych na 10 z nich.

Rok później podatnik rozpoczął budowę jednego z budynków. Następnie podatnik ustanowił odrębność majątkową z małżonkiem, nie dokonując podziału nieruchomości. Postanowił jednorazowo sprzedać jednemu nabywcy wszystkie działki (objęte jedną księgą wieczystą).

Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takiej sytuacji sprzedaż 17 działek budowlanych powstałych w wyniku podziału oraz przekształcenia nieruchomości rolnej z majątku wspólnego na prawach współwłasności ustawowej małżeńskiej jest wyłączona z opodatkowania.

Organ podatkowy uznał, że działania podatnika nie były działaniami incydentalnymi i sporadycznymi, lecz nakierowanymi na osiągnięcie określonego dochodu. Zakup ponad 2 ha ziemi służył lokacie kapitału, a nie celom rekreacyjnym rodziny. Czynności podejmowane przez wnioskodawcę nie miały charakteru okazjonalnego i przypadkowego. Całokształt tych czynności świadczy bowiem o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia nieruchomości.

Podobnego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sąd stwierdził, że przy uznaniu takiego działania podatnika za działalność gospodarczą nie stoi na przeszkodzie fakt, że całość nieruchomości wieczystoksięgowej (obejmującej już wyodrębnione geodezyjnie działki) ma zostać sprzedana w ramach jednej transakcji jednemu nabywcy. Nie ma bowiem żadnego powodu, dla którego należałoby różnicować taki sposób zbycia nieruchomości od sytuacji sprzedaży poszczególnych działek różnym nabywcom.

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z 26 maja 2015 r., I SA/Kr 323/15

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37579 )
Array ( [docId] => 37579 )