Własna działalność sposobem na podatki menedżera

Kategoria: PIT
Data: 23-03-2014 r.

Przychód z działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18% i 32%), tym samym menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwem niezależnie od formy zatrudnienia nie mieli prawa do opodatkowania 19% liniowym podatkiem.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się także przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Działaniem umożliwiającym optymalizację podatkową było założenie tzw. spółki menedżerskiej (jawnej lub komandytowej), której za pośrednictwem menedżerowie jako jej wspólnicy świadczyli usługi zarządzania przedsiębiorstwem. Przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną jest traktowany na gruncie ustawy o PIT jako przychód z działalności gospodarczej (art. 5b ust.2 ustawy o PIT), co powinno dawać wspólnikom (menedżerom) spółki prawo do opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

Obecnie optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem menedżerskiej spółki osobowej nie jest już możliwa.

Rozwiązaniem optymalizacyjnym opodatkowanie może być zatrudnienie w spółce menedżerskiej (jawnej lub komandytowej) personelu, który będzie świadczył usługi zarządzania dla podmiotu zewnętrznego. Zatrudnienie przez menedżera dodatkowego personelu do prac o charakterze pomocniczym (tj. pracowników obsługi, takich jak dozorcy, sprzątaczki, kierowcy, pracownicy obsługi biurowej lub osoby do przyjmowania zleceń na usługi) nie spowoduje, że usługi zarządzania przedsiębiorstwem będą traktowane jako przychód z działalności gospodarczej . Usługi świadczone przez menedżera nie utracą swojego „osobistego charakteru” i będą nadal uważane za przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Własna działalność menedżera

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podział wynagrodzenia menedżera na dwie części: jedną z tytułu świadczenia usług doradczych oraz drugą z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem. Świadczenie usług doradczych odbywa się w ramach umowy o współpracę z menedżerem prowadzącym własną działalność gospodarczą, natomiast czynności zarządcze menedżer wykonuje jako członek zarządu. Świadczenie usług doradczych w ramach własnej działalności gospodarczej pozwala na opodatkowanie 19% podatkiem liniowym. W pozostałym zakresie, tj. z wykonywania czynności zarządczych, zasadne jest powołanie menedżera na członka zarządu. Wynagrodzenie otrzymywane z tego tytułu, chociaż będzie opodatkowane według skali podatkowej, to nie powoduje konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tym samym menedżer będzie świadczył usługi zarządzania jako członek zarządu oraz usługi doradcze w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34485 )
Array ( [docId] => 34485 )