Kwota z ZFŚS jest przychodem pracownika

Kategoria: PIT
Data: 08-05-2013 r.

Jeśli na wakacyjny wypoczynek pracownik otrzyma dofinansowanie z ZFŚS, będzie musiał uwzględnić je w zeznaniu podatkowym. Wszystko dlatego że wypłacone dofinansowanie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód z tytułu dofinansowania urlopu z ZFŚS powstanie w momencie otrzymania przez pracownika pieniędzy lub postawienia ich do jego dyspozycji i powinien być wykazany w liście płac.

 

Omawiane świadczenie urlopowe nie będzie zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. W przepisie tym ustawodawca odwołuje się tylko do działalności socjalnej finansowanej za pośrednictwem ZFŚS. A zatem zwolnienie może dotyczyć wyłącznie przypadku, gdyby pracodawca wypłacał je pracownikowi w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.

Ponadto ze zwolnienia korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, np. bilety do kina, teatru, muzeum, karnetu na łyżwy czy siłownię, paczki świąteczne itp., a nie pieniądze. Zatem jeśli na konto pracownika wpłynie odpowiednia suma za wiosenny wypoczynek, nie będzie ona zwolniona z opodatkowania.

Pobranie zaliczki jest obowiązkiem pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest od wartości wypłaconego świadczenia za majowy wypoczynek pobrać zaliczkę na podatek. Bez znaczenia jest tu jego wysokość. Jednak dofinansowanie urlopowe wypłacone w kwocie wyższej niż odpis podstawowy na ZFŚS jest opodatkowany.

Mimo że otrzymane kwoty za urlop to dochody ze stosunku pracy, świadczenie takie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli zostanie wypłacone do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, tj w 2013 roku –1.093,93 zł.

Oznacza to, że wypłaty nie trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Jeśli pracownik otrzymał od szefa sumy w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS, to pracodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku dochodowego i składek ZUS od różnicy między kwotą wypłaconą kwotą a tą przewidzianą w tej ustawie. Ze składek ZUS zwolnione jest bowiem tylko świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS i do wysokości nieprzekraczającej kwoty odpisu podstawowego na danego pracownika.

Do otrzymania kwoty z ZFŚS niezbędne jest spełnienie kilku warunków

Aby wartość przekazanych pracownikowi środków pieniężnych w celu dofinansowania do wczasów mogła korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • dofinansowanie powinno być wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS,
  • dofinansowanie powinno pochodzić w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,
  • wartość świadczeń socjalnych otrzymanych przez pracownika od początku roku nie może przekroczyć 380 zł (nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana).

Krystyna Dąbrowska, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31006 )
Array ( [docId] => 31006 )