Najem prywatny opodatkowany w skali podatkowej albo ryczałtem

Kategoria: PIT
Data: 14-12-2012 r.

Przychody z najmu mogą być opodatkowane według skali lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Najem prywatny mieszkania spowoduje jednak powstanie przychodu podatkowego.

Jeżeli mieszkanie, która ma być oddawane w najem nie stanowi składnika majątku w prowadzonej działalności, to przychody z najmu należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

Opodatkowanie według skali podatkowej 18 i 32%

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, stawka podatku wynosi:

  • 18%,
  • po przekroczeniu progu 85.528 zł - 32%,

Płaci się go od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku najmu, do kosztów podatkowych można zaliczyć m.in. wydatki na remont czy odpisy amortyzacyjne. W trakcie roku należy uiszczać zaliczki na podatek od osiągniętych dochodów, a do 30 kwietnia roku kolejnego - złożyć zeznanie roczne.

Najem prywatny opodatkowany ryczałtem

W przypadku wyboru drugiej formy opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek opłaca się od przychodu. Nie występują już tutaj koszty uzyskania przychodów. Stawka podatku wynosi 8,5%.

W celu opodatkowania przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu, albo
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - updof,
  • art. 9 ust. 4, art. 12 ust. 7 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.) - uzpd.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30929 )
Array ( [docId] => 30929 )