Przyczyny uzasadniające wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Zawierając umowę najmu na czas określony należy pamiętać o wskazaniu w niej przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy. W przeciwnym razie, za wyjątkiem okoliczności uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy najmu będzie niemożliwe.

Zasada stabilizacji stosunku najmu

W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem jedynie w wypadkach określonych w umowie. Zawierając umowę najmu na czas określony strony zapewniają sobie stabilizację w zakresie łączącego je stosunku prawnego.

Wypowiedzenie najmu tylko z przyczyn wskazanych w umowie

W związku z tym wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu możliwe jest w przypadku gdy zawiera ona klauzulę umowną wskazującą przyczyny uzasadniające to wypowiedzenie. Wówczas każda ze stron ma pełną świadomość w jakich okolicznościach zawarta umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta, co z kolei jest zgodne z istotą umowy najmu zawartego na czas oznaczony, jako umowy o charakterze trwałym.

Jako jedną z przyczyn wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas oznaczony można wskazać np. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę będącego przedsiębiorcą.

Precyzyjne określenie przyczyn wypowiedzenia

Ponadto z przyczyn praktycznych zawsze należy w sposób możliwie precyzyjny określać przyczyny wypowiedzenia. W przypadku bowiem zbyt ogólnego określenia przyczyny wypowiedzenia najmu zawartego na czas oznaczony może wystąpić sytuacja, w której z punktu widzenia wynajmującego wystąpią takie okoliczności, zaś z punktu widzenia najemcy nie. Wówczas dopiero sąd rozstrzygnie czy przyczyna na którą powołuje się strona rzeczywiście wystąpiła.

 

Podsumowując wskazać należy, że brak określenia w umowie najmu przyczyn umożliwiających każdej ze stron jej wcześniejsze rozwiązanie, przy założeniu, że brak jest podstaw do jej natychmiastowego rozwiązania, w praktyce uniemożliwia wcześniejsze zakończenie stosunku prawego łączącego strony.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29378 )
Array ( [docId] => 29378 )