Przyczyny uzasadniające wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Zawierając umowę najmu na czas określony należy pamiętać o wskazaniu w niej przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy. W przeciwnym razie, za wyjątkiem okoliczności uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy najmu będzie niemożliwe.

Zasada stabilizacji stosunku najmu

W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem jedynie w wypadkach określonych w umowie. Zawierając umowę najmu na czas określony strony zapewniają sobie stabilizację w zakresie łączącego je stosunku prawnego.

Wypowiedzenie najmu tylko z przyczyn wskazanych w umowie

W związku z tym wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu możliwe jest w przypadku gdy zawiera ona klauzulę umowną wskazującą przyczyny uzasadniające to wypowiedzenie. Wówczas każda ze stron ma pełną świadomość w jakich okolicznościach zawarta umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta, co z kolei jest zgodne z istotą umowy najmu zawartego na czas oznaczony, jako umowy o charakterze trwałym.

Jako jedną z przyczyn wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas oznaczony można wskazać np. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę będącego przedsiębiorcą.

Precyzyjne określenie przyczyn wypowiedzenia

Ponadto z przyczyn praktycznych zawsze należy w sposób możliwie precyzyjny określać przyczyny wypowiedzenia. W przypadku bowiem zbyt ogólnego określenia przyczyny wypowiedzenia najmu zawartego na czas oznaczony może wystąpić sytuacja, w której z punktu widzenia wynajmującego wystąpią takie okoliczności, zaś z punktu widzenia najemcy nie. Wówczas dopiero sąd rozstrzygnie czy przyczyna na którą powołuje się strona rzeczywiście wystąpiła.

Podsumowując wskazać należy, że brak określenia w umowie najmu przyczyn umożliwiających każdej ze stron jej wcześniejsze rozwiązanie, przy założeniu, że brak jest podstaw do jej natychmiastowego rozwiązania, w praktyce uniemożliwia wcześniejsze zakończenie stosunku prawego łączącego strony.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29378 )
Array ( [docId] => 29378 )

Array ( [docId] => 29378 )