Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników bez PIT

Kategoria: PIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 08-04-2015 r.

Jeśli wypoczynek dzieci pracownika ma formę wczasów, a jego organizatorem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wpisany do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki prowadzonego przez marszałka województwa, to przekazana temu pracownikowi dopłata ze środków ZFŚŚ dla dzieci do lat 18, będzie korzystać ze zwolnienia z PIT niezależnie od jej wysokości.

Niekiedy pracodawcy przyznają dofinansowanie do wyjazdów turystycznych dzieci swoich pracowników. Tego rodzaju usługa turystyczna korzysta ze zwolnienia z PIT. Warunkiem musi być to by wyjazd mieścił się w katalogu form wypoczynku określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Dodatkowo dzieci pracownika nie mogą mieć ukończonych 18 lat. 

 

Chociaż w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, to jednak przepisy przewidują zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy wolne od PIT są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk (w tym również połączonego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z:

  • funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-759/14/MK)

Mariusz Olech, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36866 )
Array ( [docId] => 36866 )