Przekazanie biletów pracownikowi na komunikację a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Często zdarza się, iż pracodawcy przekazują pracownikom bilety na autobusy czy pociągi w celu realizacji zadań służbowych. Powstaje wówczas pytanie czy takie przekazanie powoduje obowiązek podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
  • istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegają te nieodpłatnie świadczone usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Dlatego też uznać należy, iż w sytuacji gdy pracownik wykonuje zadania służbowe przekazanie biletów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie z 22 października 2010 r., nr ILPP2/443-1196/10-2/MR, w którym czytamy:

„(…)nieodpłatne wydawanie przedmiotowych biletów w celu wykonywania obowiązków służbowych jest związane z wykonywanymi przez Gminę zadaniami własnymi, w związku z czym mimo skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami - nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a czynność nieodpłatnego przekazania pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług (…)”.


Zobacz także:

Przekazanie pracownikom artykułów spożywczych

Opodatkowanie nagrody dla pracownika

Użyczenie pracownikowi firmowego samochodu

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31231 )
Array ( [docId] => 31231 )