Niepełnosprawni zrekompensują sobie koszty rehabilitacji

Kategoria: PIT
Data: 19-02-2016 r.

W zeznaniu podatkowym za 2015 rok podatnicy mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga przysługuje nie tylko osobom niepełnosprawnym. Mogą z niej także korzystać podatnicy, na których utrzymaniu są te osoby (np. ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo itp.),pod warunkiem jednak, że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Z przepisów wynikają dwie podstawowe kategorie omawianych odliczeń, ponieważ w zależności od rodzaju wspomnianych wcześniej wydatków dzielą się one na limitowane oraz nielimitowane. Do wydatków nielimitowanych, które od dochodu podlegają odliczeniu w całości należą m.in. koszty:

  • związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

  • poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,

  • zakupu i napraw sprzętu rehabilitacyjnego,

  • odpłatnej rehabilitacji,

  • opłacenia tłumacza języka migowego,

  • niektórych przypadków odpłatnego, koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Natomiast wydatki limitowane nie mogą przekroczyć określonej przez ustawodawcę kwoty. Zaliczają się do nich przykładowo wydatki na:

  • opłacenie przewodników dla osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu,

  • utrzymanie psa asystującego, czy

  • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z przepisów wynika, że odliczenie każdego z tych wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Specyficznym rodzajem ulgi rehabilitacyjnej jest przysługująca osobom niepełnosprawnym możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków (tzw. ulga na leki). Jej odrębność wynika ze sposobu obliczenia wysokości odliczenia. Nie zalicza się jej bowiem ani do wydatków limitowanych, ani nielimitowanych, lecz kwotę do odliczenia ustala się jako różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie (art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT).

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi, o której mowa jest pisemne stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Z odliczenia mogą skorzystać m.in. podatnicy składający w urzędzie skarbowym PIT-36 i PIT-37. Ulga nie obejmuje natomiast przedsiębiorców rozliczających się według liniowej stawki podatku (w PIT-36L).

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38609 )
Array ( [docId] => 38609 )