Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza na specjalnych zasadach

Kategoria: PIT
Data: 20-03-2015 r.

Rodzajem ulgi związanej z działalnością kościołów, ale niedotyczącej kultu religijnego jest odliczanie darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Możliwość wyłączenia takich darowizn z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wynika w tym przypadku nie z przepisów o PIT i CIT, lecz z odrębnych ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów w Polsce (tzw. ustawy kościelne).

Oprócz art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dokonywanie tego rodzaju odliczeń pozwalają również odpowiednie regulacje dotyczące:

 
  • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

  • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,

  • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,

  • Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,

  • Kościoła Chrześcijan Baptystów,

  • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

  • Kościoła Polskokatolickiego,

  • Kościoła Katolickiego Mariawitów,

  • Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,

  • Kościoła Zielonoświątkowego.

Podatnik ma prawo do odliczenia tego rodzaju darowizny pod warunkiem, że ma pokwitowanie jej otrzymania wydane przez kościelną osobę prawną. Kolejny wymóg określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami to otrzymanie (od obdarowanego) w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny sprawozdania o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przy czym w momencie dokonywania odliczenia zainteresowany powinien dysponować jedynie pokwitowaniem odbioru darowizny. Nie musi natomiast jeszcze mieć wspomnianego wcześniej sprawozdania (tak np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2009 r., nr ILPB2/415–697/08–2/WM).

Darowizny przekazywane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu w pełnej wysokości.

Limity dotyczące odliczania przekazanych darowizn, w wysokości odpowiednio 6% i 10% dochodu nie znajdą w tym przypadku zastosowania, ponieważ art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i jego odpowiedniki w pozostałych ustawach kościelnych są przepisami szczególnymi w stosunku do powołanych wcześniej regulacji ustaw o PIT i CIT. Z niektórych ustaw kościelnych wynikają natomiast innego rodzaju ograniczenia. Polegają one na wyłączeniu możliwości skorzystania z omawianej ulgi w odniesieniu do darowizn przekazywanych przez osoby prawne i przyznaniu tego prawa jedynie darczyńcom będącym osobami fizycznymi. Takie ograniczenia przewiduje np. ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 324 ze zm.), a konkretnie jej art. 19 ust. 2.

Mariusz Olech, Specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36760 )
Array ( [docId] => 36760 )

Array ( [docId] => 36760 )