Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady korygowania kosztów

Kategoria: PIT
Data: 02-11-2015 r.

Faktury korygujące wystawione w związku z udzielonym rabatem będą rozliczane na bieżąco. Takie zmiany wejdą w życie wraz z początkiem roku.

Zmiany wynikają z ustawy z 10 września 2015 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe zasady dotyczące korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

 

Nowe przepisy dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Chodzi przykładowo o rabat, negocjacyjne obniżenie ceny, czy zwrot towaru w wyniku ugody.

Zgodnie z nowymi przepisami faktury korygujące będą rozliczane na bieżąco, bez konieczności cofania się wstecz.

Zmienione regulacje będą stosowane odpowiednio także do korekty odpisów amortyzacyjnych.

Nie dotyczy to jednak korekt przychodu lub kosztu uzyskania przychodu, które wynikają z błędów rachunkowych lub innych pomyłek.

Ze względu na dość nieprecyzyjny zapis dotyczący przepisów przejściowych, Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a zatem przepisy o korektach będą obowiązywały również z tym dniem. Jednocześnie przepis przejściowy ustawy rozszerza zastosowanie tego rozwiązania na przychody lub koszty uzyskania przychodów uzyskane lub poniesione przed dniem 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę nastąpi po tym dniu.

Nowe reguły korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów będą zatem miały zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po dniu 1 stycznia 2016 r., jak i – wskutek wprowadzenia przepisu przejściowego - przed tym dniem - tłumaczy ministerstwo.

Źródło:

Etap legislacyjny: ustawa  z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38011 )
Array ( [docId] => 38011 )