Odliczanie darowizny w PIT tylko do wysokości limitu

Kategoria: PIT
Data: 19-12-2013 r.

Aby ująć darowiznę w zeznaniu PIT, można przekazać ją na odpowiedni cel jeszcze w grudniu 2013 r. Od dochodu można jednak odliczyć jedynie kwotę do wysokości limitu. Darowizny nie dla wszystkich podmiotów podlegają odliczeniu.  

Ustawodawca pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT o przekazane w danym roku darowizny. Jednak dochodu nie można odliczyć o każdą podarowaną potrzebującym kwotę. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, jaki podatnik za dany rok wykaże przed organem podatkowym.

Przykładowo jeśli podatnik w 2013 roku zarobi 100 tys. zł, to odliczenie od dochodu przekazanych darowizn nie będzie mogło przekroczyć 6 tys. zł, nawet, jeśli darowizny były wyższe niż ta kwota.

Trzeba też pamiętać o jeszcze jednym ograniczeniu - odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Nieco kłopotów może sprawić sytuacja, gdy obdarowany zwróci otrzymana darowiznę. W takim przypadku obdarowany jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Jeśli podatnik zwróconą darowiznę uwzględni w PIT, jego zeznanie będzie błędne. Konieczna będzie jego korekta.

Trzeba też mieć na uwadze, że nie można od dochodu odliczyć darowizn, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33518 )
Array ( [docId] => 33518 )