Wydatki z dopłat zwolnionych z PIT a wysokość rocznego podatku

Kategoria: PIT
Data: 17-12-2013 r.

W remanencie na koniec roku podatnik uwzględnia stan wszystkich towarów handlowych – zarówno zakupionych ze środków z dotacji, jak i ze środków własnych. Wartości towarów kupionych z dotacji nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu rocznego.  

Stosownie do treści art. 24 ust. 2 ustawy o PIT podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów obliczają dochód z tej działalności jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu, korygując przychód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków. Jeżeli różnica ta jest liczbą dodatnią, przychód zwiększa się o jej wartość, jeżeli ujemną – przychód odpowiednio się zmniejsza.

Minister Finansów jest zdania, że wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z otrzymanych dotacji zwolnionych od podatku dochodowego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Mimo obowiązku ujęcia ilości towarów w remanencie końcowym wartość towarów wynikająca z ich wyceny nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu rocznego stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Stan posiadanych towarów jest wartością bezwzględną, niezależną od okoliczności, w jakich podatnik stał się ich właścicielem. Nie ma zatem znaczenia, czy towary zostały nabyte ze środków własnych, otrzymane w darowiźnie czy nabyte za otrzymane na ten cel dopłaty i dotacje. W każdym z tych przypadków bezsporne jest to, że jeśli podatnik nie sprzedał tych towarów przed końcem roku, to na ostatni dzień roku stanowią one jego majątek. Dlatego powinny być wykazane w remanencie.

Towary te, mimo że zostały uzyskane bezpłatnie, mają określoną wartość, według której wycenia się je w spisie z natury. Wartość ta stanowi jednak tylko informację o skali posiadanego majątku, a nie obrazuje rzeczywiście poniesionych wydatków. Dlatego rozliczenie spisu z natury do celów podatkowych musi zostać skorygowane.

Przepisy dopuszczają obniżenie przychodu o koszty tylko w takiej ich części, w jakiej podatnik poniósł wydatki na ich pozyskanie.

Źródło: Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 września 2012 r., nr ITPB1/415-718/12/WM

Szymon Dalc
, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki - Doradcy sp. z o.o.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33516 )
Array ( [docId] => 33516 )

Array ( [docId] => 33516 )