Odsetki od zaległych świadczeń są zwolnione z PIT

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 04-12-2014 r.

Odsetki z tytułu niewypłaconego w terminie przez ZUS zasiłku chorobowego są zwolnione z PIT. U podatnika, który był zatrudniony prawo do świadczenia nastąpiło w trakcie trwania stosunku pracy. 

Niekiedy może się zdarzyć sytuacja, w której ZUS zbyt długo zwleka z wypłatą świadczenia chorobowego. Z takim zdarzeniem miał do czynienia podatnik, któremu ZUS opóźniał płatność aż 143 dni. Sprawa trafiła do sądu, po czym Zakład zapłacił zaległe świadczenia w ratach, wraz z odsetkami. Jednak później ZUS wystawił informację PIT-8C, na podstawie której podatnik został obciążony obowiązkiem podatkowym.  

Sprawą zajął się urząd skarbowy, który stwierdził, że odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego jako niewymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym ZUS, jako płatnik odsetek od zasiłku chorobowego, zobowiązany był do sporządzenia informacji PIT-8C.

Sprawa trafiła dalej, do Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach, który podkreślił, że prawo do zasiłku chorobowego nastąpiło w trakcie trwania stosunku pracy. Okres zwolnienia chorobowego trwał od 17 października 2002 r. do 14 kwietnia 2003 r. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 95 ustawy o PIT ma zastosowanie także do zasiłku chorobowego wypłacanego zatrudnionemu podczas trwania stosunku pracy.

Zdaniem sądu skoro podatnik był zatrudniony, to wypłacone odsetki powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło:

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 października 2014 r., I SA/Gl 1629/13

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36185 )
Array ( [docId] => 36185 )

Array ( [docId] => 36185 )